Ne feledjük el a legfontosabbat: az államot mi építjük. Rajtunk, embereken múlik, hogy milyen világot élünk és építünk. Mi vagyunk Európa utolsó szabadságharcosai! Az Európai Unió nem fog magától megjavulni, nekünk kell visszavezetni a helyes ösvényre – mondta ünnepi beszédében Vitályos Eszter Kisorosziban 2021. augusztus 20-án.  Az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár kifejtette, hogy mint cseppben a tenger, ilyen település Kisoroszi is, élnek itt szerbek, németek, erdélyi és felvidéki magyarok leszármazottai és mégis egybeforrt és egymásért küzdő és fáradhatatlanul dolgozó közösségként ünneplünk.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Főtisztelendő Úr! Tisztelt Tisztségviselők, Képviselők!
Tisztelt ünneplő Közönség! Hölgyeim és Uraim!


„Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson”. Ezt Szent László királyunk rendelte el 1090-ben. És mi, magyarok, azóta is megemlékezünk a királyra, aki államot teremtett a magyar népnek.

Arra a szent királyra emlékezünk, aki bölcsességével, előrelátásával, hazaszeretetével és erős hitével rávezette a magyarokat arra az útra, amelyen azóta is járunk: a kereszténység útjára.


Az azóta eltelt több mint ezer év óta is járjuk ezt az utat. És azóta nemzetek, népek tűntek el, vagy éppen újak jelentek meg Európában. De mi, magyarok itt voltunk, itt vagyunk és biztos vagyok benne, hogy maradunk is.
Szent István a kereszténységet hozta el, a keresztény magyar államot alapította meg. Büszkeségünknek semmi sem szabhat határt, hiszen a Szent István hagyatékának erkölcsi vezérfonala, a keresztényi értékrend.
De mint a jó gazda, aki idejében számot vet, álljunk meg egy pillanatra és gondolkodjunk el: valóban a keresztény emberként viselkedünk? Valóban egy igazi magyar állam értékeit visszük tovább? Vajon a világ más tájain, hogyan gondolnak ránk? Mint keresztényi magatartásukról, embertársi szeretetükről híres nemzetre?

Mert ne feledjük el a legfontosabbat: az államot mi építjük. Rajtunk, embereken múlik, hogy milyen világot élünk és építünk.


Tisztelt Ünneplő Közönség!


Mindig hűen Szent István örökségéhez, mindig hűen a keresztyén értékekhez, mindig hűen a zsidó-keresztyén kulturális gyökerekhez. Ezek azok, amelyek Európát felemelték az évszázadok alatt. De valljuk be: egyre nehezebb. Szent István örökségéhez méltó munka megtartani e hazát keresztyénnek és függetlennek. Főleg akkor, amikor jelenleg egy olyan harc kellős közepén vagyunk, aminek a tétje a megmaradásunk.
Ne feledjük el, hogy jelenleg egy birodalmi jellegű Európai Unió felé robogunk. Egy európai szuperállamot akarnak létrehozni, azonban arra senki sem adott felhatalmazást. Ahogy azt a magyar kormányfő kijelentette:

Mi vagyunk Európa utolsó szabadságharcosai! Az Európai Unió nem fog magától megjavulni, nekünk kell visszavezetni a helyes ösvényre. Mi, nemzeti alapon álló demokraták szállunk szembe a birodalom építőivel.


Hölgyeim és Uraim!


Mindig hűen Szent István örökségéhez. De milyen is volt az a király, aki több, mint ezer év után is méltó példát tud adni? Fiához, Imre herceghez írt intelmeit érdemes a leginkább tanulmányoznunk, amikor a szent király jellemét, uralkodásának lényegét akarjuk akárcsak némileg is megérteni.
Mit is ajánlott fiának a főemberek és vitézek tiszteletéről: „senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod.

Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta nemzetét. Puritán jelleme, megrendíthetetlen hite vezette munkájában, mely nyomán alakja példaként állt a későbbi korok nemzedékei előtt és állhat előttünk most is. István király tetteinek ereje éppen abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt ellenkezőleg: biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak.


Tisztelt Ünneplő Közönség! Hölgyeim és Uraim!


Gondtalanul ünnepelni, nem is olyan könnyű. Magyarország az egyetlen olyan ország, amely a Szent Korona óvó szárnyai alatt a rázúduló veszedelmek, történelmi korszakváltások közepette is megőrizte a hitét, a tenni akarását és a lelki erejét. Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, hogyan váltunk Európa közepén kicsiny, de magukért tenni képes nemzetté. Augusztus 20.-a tehát a nemzetmegmaradás, európaiságunk létjogosultságának ünnepe.
De nem csupán a magyar etnikumúak tekintettek tisztelettel a szent királyra, és voltak hűségesek a Szent Istváni-i Magyarországhoz. Évszázadokon át hazánk nemzetiségei is a magyarhoniság hordozói voltak, anélkül, hogy saját jellegzetes hagyományaikat, kultúrájukat, nyelvüket feladták volna, vagy fel kellett volna adniuk.
Mint cseppben a tenger, ilyen ezen település Kisoroszi is, történelmi összefüggésben. Élnek itt szerbek, németek, erdélyi és felvidéki magyarok leszármazottai és mégis egybeforrt és egymásért küzdő és fáradhatatlanul dolgozó közösségként ünneplünk.


Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Főtisztelendő Úr! Tisztelt Tisztségviselők, Képviselők! Tisztelt ünneplő Közönség! Hölgyeim és Uraim!


Már a késő ókorban is elterjedt nézet volt, hogy Pannónia neve a latin pan, vagyis kenyér szóból ered és az itteni gabonabőségre utal. Nem véletlen, hogy ezen a napon, Szent István ünnepén kenyeret szentelünk.
Amikor ránézek a mai új kenyérre, akkor nem csak egy finom illatú pékárut látok benne, hanem látom benne a dolgos és tisztességes kisoroszi emberek keze munkáját. Ezt az új kenyeret a kisoroszi emberek dagasztották és sütötték összefogással.
Kisorosziban is csak együttműködéssel és összefogással fejlődhet a település, gyarapodhatnak azok a feltételek, amelyek a megélhetéshez, a helyben maradáshoz szükségesek.

Tisztelt Ünneplők!


Szeretnék mindnyájunknak élményekben gazdag szép ünnepet és Szent István napi programokhoz nagyon jó szórakozást kívánni!


Köszönöm, hogy meghallgattak!


Isten éltesse Magyarországot, Isten áldja Kisoroszit!