Szigetmonostor a határcsárdai helyszínen szeretné, hogy megépüljön a kerékpárhíd, mivel így nem lenne szükséges évekig tartó egyeztetést folytatni a vízbázis védelmi övezete miatt. A Szentendrei-szigeten a hídhoz vezető út árvíztől védett és a szentendrei oldalon pedig közvetlen tömegközlekedési kapcsolat van – nyilatkozta a Kisoroszi Blognak Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere.

Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere

Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere

– A Szentendrei-sziget északi részén, a Kisoroszit és Dunabogdányt összekötő híd a Hajós utcai helyszínen épül meg. A hídépítés tervezési munkálati elkezdődhetnek. A Szentendrei-sziget déli részén, a Szigetmonostort és Szentendrét összekötő híd helyével kapcsolatban még nem született döntés. Mi az oka annak, hogy elhúzódik a megállapodás?

– A megállapodás Szigetmonostor részéről bármikor megköthető. A vízbázis védelem szabályai (23/1997 korm. rend.) miatt az egyedüli szóba jöhető helyszín a határcsárdai komp térsége, tekintettel arra, hogy itt a parton nincs vízbázis védelmi belső övezet. Szentendre ezt a helyszínt második helyen támogatja, első helyen a szentendrei belváros közelében szeretnék, ha megépülne a híd. Szentendre álláspontján van Révész Máriusz kormánybiztos úr is, ezért a legutóbbi egyeztetésen ígéretet tett arra, hogy megkísérli a kormányrendelet módosíttatását. Amennyiben ez sikerül, a szigeti oldalon is több lehetőség kínálkozhat. Ez a körülmény hátráltatja most a megállapodást, mi azt szeretnénk, ha mielőbb megépülne. A kormányrendelet esetleges megváltozása sem egy sima döntés kérdése, mivel számos végrehajtási szabály kötődik a rendelethez, sok feladatot hozna magával, emellett a kutak keresztezése technikai feladatokat is jelenthet.

A Szentendre belvárosi hídépítés helyszíne

A Szentendre belvárosi hídépítés helyszíne

 – Szigetmonostoron állítólag egység van a híd helyével kapcsolatban, így „csak” Szentendrével kellene dűlőre jutni. A már említett vízbázis védelmi szempontok mellett miért a határcsárdai helyszínt támogatják?

– Az Önkormányzat elsősorban az EuroVelo projekt megvalósításában érdekelt. Mi azt a helyszínt támogatjuk, ahol nem szükséges további évekig tartó egyeztetést folytatni, mert az EU-s pénzügyi ciklus lezárása után félő, hogy nem marad forrás.

A Szentendre belvárosi helyszín a szigetmonostori oldalról nézve minden lakott területtől távol van, és a szentendrei oldalon távoli a tömegközlekedési kapcsolat is, azonban Szentendre belvárosa számára közvetlen zöldterületi kapcsolatot jelentene a sziget.

A szigeti oldalon az idevezető utat is mintegy másfél kilométer hosszban a jelenlegi terepszint fölé kell emelni 2-2,5 méterrel, hogy az áradó Duna ne öntse el a leendő kerékpár utat. Fontosnak tartjuk a közvilágítás kiépítését is az erdős területnél. A határcsárdai hídhely esetén az odavezető út árvíztől védett területen van, a túloldalon pedig közvetlenebb a tömegközlekedési kapcsolat. Noha turisztikai beruházásról van szó, a lakossági közlekedési igények sem hagyhatóak figyelmen kívül, ezért bármely változat esetén a folyamatos, árvízszinttől független használhatóság fontos kritérium a részünkről. Ahol ez garantálható, azt előnyben részesítjük.

A határcsárdai hídhely

A határcsárdai hídhely

– Szigetmonostor a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóságához tartozik. Révész Máriusz kormánybiztos a Kisoroszi Blognak adott interjújában említette, hogy a beruházás tervezési és engedélyezési folyamata során a nemzeti park feladata a természeti védelmének biztosítása. Veszélyezteti-e az EuroVelo 6 beruházás és a hozzá csatlakozó kerékpáros híd Szigetmonostor természeti vagy épített értékeit?

-Véleményem szerint nem veszélyezteti a beruházás Szigetmonostor természeti vagy épített értékeit, a Natura 2000 terület a híd engedélyezés során jelenthet korlátozást.

Szigetmonostoron már most, de a jövőben is pont a természeti és épített értékek megőrzésével szeretnénk turisztikai kínálatot nyújtani az ideérkezőknek,

így a mi érdekünk az, hogy ezek megőrződjenek, és a bemutatásuk is oly módon történjen, hogy a beruházás se károsítsa ezeket az értékeket. Ezt a turisták programjának szervezésével tudjuk biztosítani.

– A tervezett EuroVelo 6 kerékpárút mentén élők az őket érintő infrastrukturális gondok megoldását szeretnék a beruházás részeként megvalósítani. Szigetmonostor az évtizedekkel korábban beígért közúti hídépítést várja a fejlesztéstől, a kormány kerékpáros híd megépítéséhez biztosít forrást. Önök 2017. március 30-án egy közúti hidat kompenzáló javaslatcsomagot készítettek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) részére, amelyben – többek között – az orvosi rendelő felújítása, út-és közműfejlesztések is szerepelnek. Ön szerint a kerékpárút építésénél mennyiben kell figyelembe venni a helyiek egyéb igényeit? Nem veszélyezteti-e a beruházás létrejöttét, ha évtizedes problémákat a kerékpárút fejlesztése kapcsán szeretnének megoldani?

– Az EuroVelo 6 kerékpárút  a Megyeri hídtól eltérő projekt. Azt az NFM is külön kezeli, és szerintünk is jól van ez így.

Az autós híd ügyében még semmilyen érdemi megállapodás nem született. Szigetmonostor a korábbi helyi népszavazás kapcsán is ragaszkodik az autós hídhoz, miközben azt látjuk, hogy megépítésére az állam részéről nincs szándék. A kérdésben szereplő javaslat csomag a minisztérium kérésére készült el, azon témaköröket tartalmazza, amelyekben az autós híd esetén előrelépés történne a könnyebb elérések miatt, de annak megépülése elmaradása esetén sürgősen megoldandó probléma. A kerékpáros híd ügyét ez nem fékezheti.

 – A Szigetmonostor honlapján megfogalmazott polgármesteri köszöntő – „A kristálytiszta ivóvízágyon nyugvó falu őrzi a rábízott értékeket, tudva, hogy mindez nem a miénk, hanem unokáinktól kaptuk ezeket kölcsön” – szerint a település vezetői tisztában vannak azzal, hogy milyen felelősségük van az épített és természeti értékek megőrzésében, sokan vannak, akik nem szeretnék, hogy autós híd épüljön a Szentendrei-sziget déli végén, mert az autósforgalom miatt féltik a sziget vízbázisát és élővilágát. Mi az Ön álláspontja a közúti híddal kapcsolatban? Nem okozna Szigetmonostornak is nagy terhelést az áthaladó autósforgalom?

– Az áthaladó autós forgalom mindenképpen terhelést jelentene a településre, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az áthaladó forgalmat a lehető legkisebbre szorítsuk autós híd esetén.

A közúti híd a település igénye, így attól nem lépünk vissza.

Az állam nem szeretné ezt megépíteni, ez egyébként 1999-től, (amióta az engedélyben szerepel) így van, ezért hangzott el az, hogy a közúti híd által kínált előnyöket kérjük, amely egyébként legegyszerűbben a közúti híddal érhető el. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jobb közlekedési kapcsolat a letelepedést is felgyorsítja, annak környezeti terheivel együtt. Ezek kiküszöbölésére az ismeretátadást, a közösségi felelősségvállalás erejét erősítjük már most és szeretnénk erősíteni a jövőben is.

– Szigetmonostor és a hozzátartozó Horány a Szentendrei-sziget kedvelt kiránduló helye. Jelenleg is sokan keresik fel a települést. Az EuroVelo 6 kerékpárúton várható, hogy évente több százezer kerékpáros fogja a települést érinteni. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kerékpárút és a híd nyomvonalának tervezésénél, hogy Szigetmonostor lakosainak életminősége ne romoljon a kerékpárút megépítése után?

– Mi lehetőségként tekintünk a kerékpárútra. Lehetőségként arra, hogy a jelenleginél nagyságrendileg több helyi munkahely jöjjön létre. A turizmusban az a jó, hogy számos szolgáltatás és még a termelés is épülhet rá.

Szeretnénk, ha újra megerősödne a zöldség- és gyümölcstermesztés, ezen termékek feldolgozása, kézműves termékek előállítása,

szállásadás, szerviz, vendéglő stb.  A spontán turisztikai terhelés úgy tartható kordában, ha szervezet formában bonyolítjuk. Erre már tettünk lépéseket, ezt szeretnénk erősíteni a jövőben. A híd nyomvonal tervezési szempontjait kevésbé határozza meg a kerékpárosok jövőbeni száma. Bármelyik változat esetén, a falu szélén, illetve az egész települést nézve egy szélső utcán haladna az út. Több százezer áthaladó kerékpáros esetén azért bizonyára jelenthet kellemetlenséget. Akiket letérítenénk az útról, azoknak kiszámítható szervezett programot szeretnénk kínálni.

– Szigetmonostor szempontjából milyen jelentősége van az EuroVelo 6 kerékpárút és a Szigetmonostor és Szentendre között tervezett kerékpáros híd megépítésének? Jelent-e valamilyen előnyt Szigetmonostornak a beruházás?

– A kerékpáros hídnak több szempontból van jelentősége. Egyrészt, ahogy már említettem, helyi gazdaságélénkítő hatást generálhat, másrészt

évszaktól, napszaktól és időjárástól függetlenebbé tenné a gyalogos közlekedést, tekintettel arra, hogy a munkaképes lakosság 80 százaléka, a középiskolás korosztály 100%-a ingázik jelenleg,

mindkét hatás életminőségi változást hozhat. A közvetlen szárazföldi kapcsolat mindemellett nyitottabbá tenne bennünket egy esetleges katasztrófahelyzet esetén, ezek mind hétköznapi nagyon fontos szempontok.

 

A Dunamenti síkságon elhelyezkedő Szentendrei-sziget Érzékeny Természeti Terület természetföldrajzilag az Alföld észak-nyugati kapuja. Mai formáját a szél és a Duna évezredes munkája alakította ki. A terület vízviszonyait ma is döntően a Duna határozza meg. A szigeten, Szigetmonostoron található Budapest legfőbb vízbázisa: parti szűrési kútjai napi hatszázezer köbméter kristálytiszta ivóvízzel látják el a fővárost és a közeli településeket. E vízbázis védelme rendkívül fontos, hiszen elég azt egyszer elszennyezni, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlanná váljon. A Szentendrei-sziget és környéke – különleges adottságainak és elhelyezkedésének köszönhetően – kiemelkedő természetvédelmi, vízbázisvédelmi és rekreációs funkciókkal bíró rendkívül értékes, érzékeny terület.

Forrás: www.szigetmonostor.hu