Elkészült a Kisoroszi Kulturális Központ engedélyezési tervdokumentációja.

Az Ujváry Ignác műterme megóvandó épülete Kisoroszinak. A műterem – felújítás után – funkcionálisan és építészetileg is a mostanihoz hasonló kíván maradni – fejtette ki lapunknak Szily Boldizsár a Kisoroszi Kulturális Központ terveit készítő építészmérnök. Terveik szerint a Duna felé bővítenék az épületegyüttest. A régi és az új épület közötti átrium kialakításával egy új, többféle funkciót kielégítő belső udvar jönne létre.

 

– Kisoroszi fő utcáján lévő Ujváry Műterem évtizedek óta romos állapotban van, csúfítva – az építészeti értékeire méltán büszke – Kisoroszi faluképét. Miért csak most készültek el a hasznosítását is bemutató tervek?

– Az Ujváry Műterem évtizedeken át magántulajdonban volt, pár évvel ezelőtt vette meg Kisoroszi Önkormányzata, azóta van közösségi használatban, mára az épület állapota nagyon megromlott, a fedélszerkezet statikailag bizonytalanná vált. A pályázatoknál feltétel, hogy a tervezett beruházás építési engedéllyel rendelkezzen. Gondolom, így akar meggyőződni a támogató arról, hogy a pályázó komolyan átgondolta a beruházást. A pályázatok megjelenése és beadása közötti idő nem elegendő az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére és az engedélyeztetési folyamat lebonyolítására. Kisoroszi polgármestere és az önkormányzat képviselőtestülete elkötelezett az építészeti értékek megőrzése mellett, pályázati forrásból szándékozzák felújítani az Ujváry Műtermet, ezért kaptunk megbízást az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére.

Jelenlegi állapot

– Az Ujváry Műterem építészetileg milyen értéket képvisel?

– Az épület ebben az állapotában nem illeszkedik a faluképbe. Az utcára néző homlokzat természetesen más karakterű, mint az épületet körülvevő falukép, de a műterem, mint funkció ezt kívánja. Ez eredetileg nem lakóház volt, és az áttervezett épület funkcióját tekintve sem lesz az.

A tervezési koncepciónál nem volt szempont, hogy a környező lakóépületek építészeti karakteréhez illeszkedjünk, mivel a funkció különbözik, az eltérő tömegformálás erősítése indokolt.

Maga az épület szerkezetileg labilis, megőrzendő értéke belsejében rejlik. A belsőépítészeti kialakítás és a műteremben alkotó Ujváry Ignác munkássága képvisel értéket.

Látványterv

– Mi volt a tervezési koncepció?

– A tervezett bővítés a meglévő épületet kívánja kiegészíteni, mind vizuálisan, mind funkcionálisan. A tervezett műterem a mostanihoz hasonló kíván maradni.

A műteremrész enteriőrjét változatlan formában megőriznénk.

Ezt kiegészítve, a Duna felé, a régi és az új épület között, olyan átriumot terveztünk, mely által egy többféle funkciót betöltő belső udvar jön létre. Tömegformálását tekintve az új épületegyüttes oly módon lesz építészetileg egybefogva, hogy a mostanival megegyező tetőhajlásszög fut végig mindkét épületen, azokat egybefogva. A belső átriumban található egy kemence is, illetve egy meglévő fa, mely a kompozíció részét képezi. Az új épületrészben vizesblokk is helyet kap.

Ujváry - Vázlatok

– Milyen funkciók kapnak helyet az épületben?

– Itt kapna helyet a Kisoroszi Kulturális Központ, amelyben két állandó kiállítás lenne: Ujváry Emlékház és a – Duna felöli zárt épületrészben – a Kisoroszi Helytörténeti Gyűjtemény, amely jelenleg a művelődési ház tetőterében helyezkedik el. A tervezett bővítés az Ujváry Műterem és a Duna felé is nagy üveg nyílászáróval nyit, ezzel biztosítva az újonnan kialakuló épületegyüttes sokrétű kihasználhatóságát, mint például kiselőadások, zenei koncertek, felolvasóestek, gyermekfoglalkozások, különféle összejövetelek megrendezésének lehetőségét magában hordozva.

– A jelenlegi műteremépület mérete változni fog?

– Az épület mellett kialakul egy tornác modernebb változata, ez alatt lehet bemenni az átriumba, ennyivel lesz szélesebb az épület.

– Az Eurovelo6 kerékpárúthoz kapcsolódó híd tervezett helyszíne az Ujváry Műterem ingatlana, az épület mellett elfér a kerékpárút?

– Az Ujváry Műterem melletti 4,5 méteres oldalkert lehetővé teszi azt, hogy egy gyalogos és kerékpáros forgalom kiérkezzen a Széchenyi útra.

– Télen is lehet majd programokat, rendezvényeket tartani a kulturális központban, lesz benne fűtés?

– Igen,az Ujváry Műteremben és az újonnan épített részben egyaránt lesz fűtés.

Újváry ház terv

– Terv szerint a Művelődési Házból a Kulturális Központba költözik a Kisoroszi Helytörténeti Gyűjtemény. Milyen funkció marad a Művelődési Házban?

– Terveink szerint egy funkció esik ki, a helytörténeti kiállítás költözik. Ami ottmarad, az az összes többi rendezvény. A Kulturális Központ elképzelésünk szerint, a művészeti rendezvényeknek, kiállításoknak adna otthont. A Művelődési Házban közösségi, ünnepi, társadalmi, sport rendezvények kerülnének megrendezésre.